Palveluehdot

SÄÄNNÖKSET KOSKIEN PALVELUJEN TARJOAMISTA PIRKEU.LT -VERKKOSIVUILLA

 

1. Sopimuksen määrittelyt ja tulkinta

1.1 Tätä Palvelusopimusta (tästä eteenpäin “Sopimus”) toteuttaa ”Myyjänä” toimiva JSC Pigu perku group JSC ”Ostajana” toimivan asiakkaansa puolesta. Tämä sopimus on sitova Henkilötietojen Käsittelijälle ja Rekisterinpitäjälle yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. JSC Pigu perku group palveluita tarjotaan seuraavien ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Rekisteröitymällä Ostaeu.fi -verkkosivuille jokainen palvelun käyttäjä hyväksyy tarjottujen palvelujen ehdot ja edellytykset.

1.2 Verkkopalveluita tilattaessa sopimuksen oletetaan tulevan voimaan siitä hetkestä alkaen, kun Ostaja rekisteröityy palveluun ja rastii hyväksyvänsä Palveluehdot ja alkaa noudattaa niitä. Tilauksen aikana annetut tiedot tallennetaan Myyjän tietokantaan.

1.3 Henkilöllisyytensä vahvistamalla Ostaja hyväksyy, että JSC Pigu perku group käsittelee henkilötietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. JSC Pigu perku group toimii tietojen käsittelijänä sekä asiakkaidensa puolesta rekisterinpitäjänä. Henkilötietojasi käsitellessämme noudatamme Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), Suomen tasavallan lakia henkilötietojen laillisesta suojasta (the Law on Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania, "LLPPD"), Suomen tasavallan lakia sähköisestä viestinnästä (Law on Electronic Communications of the Republic of Finland, "LEC") ja muita suoraan sovellettavia säädöksiä koskien henkilötietosuojelua, sekä tietosuojaa valvovien viranomaisten ohjeita (Suomessa valtion tietosuojatarkastuslaitos – State Data Protection Inspectorate).

2. Ostajan oikeudet ja velvollisuudet

2.1 Ostajan täytyy toimittaa Myyjälle oikeat henkilötietonsa rekisteröinnin yhteydessä.

2.2 Rastimalla “Hyväksyn nettisivun säännökset” tilauskentässä ja klikkaamalla “Rekisteröidy” -painiketta, Ostaja vahvistaa lukeneensa Säännökset ja hyväksyy sitoutuvansa näihin Säännöksiin. Osto-myynti-sopimus tulee täten voimaan Myyjän ja Ostajan välillä.

2.3 Ostaja hyväksyy, että JSC Pigu perku group ei ole vastuussa helposti särkyvien, pilaantuvien tai lämpötilan vaihteluita heikosti kestävien tuotteiden toimituksesta.

2.4 Hyväksymällä säännöt ostaja sitoutuu olemaan lähettämättä Suomen tasavallan määräysten mukaan kiellettyjä tavaroita ja noudattamaan Saksan, Espanjan, Puolan, Englannin, Ranskan, Italian, Liettuan, Latvian, Alankomaiden, Tšekin tasavallan, Portugalin ja Japanin lakia:

 • radioaktiivisia, räjähtäviä, syövyttäviä, myrkyllisiä, syttyviä, ei kylmää kestäviä, voimakkaan hajuisia tai voiteluaineita;
 • räjähteet ja ilotulitteet;
 • nesteitä sisältävät tiiviit ja rikkoutuvat säiliötuotteet;
 • pilaantuvat elintarvikkeet ja muut tuotteet;
 • rahat (kolikot, setelit) ja niiden vastineet, luotto- ja prepaid-kortit, pankkisekit, tyhjät sekit, osakkeet, joukkovelkakirjat, velkakirjat, lahjakortit, tapahtumaliput, arpajaiset, matkapuhelimien aktivoidut SIM-kortit, henkilökohtaiset asiakirjat;
 • jalometallit ja jalokivet, antiikki, taideteokset;
 • elävät eläimet, linnut;
 • ei kunnolla pakattu teräviä ja leikkaavia esineitä, huumausaineita ja psykotrooppisia aineita (mukaan lukien lääkekannabis);
 • räjähteet, aseet, ammukset ja niiden osat;
 • tupakka ja alkoholijuomat;
 • tupakointituotteet (esim. e-savukkeen mausteet, savukkeen nesteet jne.);
 • esineet, joissa on loukkaavia tai säädyttömiä kirjoituksia tai kuvia;
 • aerosolit;
 • väärennetyt tavarat, jotka loukkaavat immateriaalioikeuksia;
 • valmisteveromerkki / verotarrat;
 • biologiset aineet ja tartunta-aineet;
 • kaasupullot;
 • palosammuttimet;
 • korut ja kellot (paitsi jalokivikorut);
 • magneetit ja muut ferromagneettisia materiaaleja sisältävät esineet;
 • bensiini;
 • metsästysvoitonmerkit (eläin), eläinten osat (nahka, luut, sarvet, turkikset), eläinten jäännökset tai eläinperäiset tuotteet, joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi;
 • väärennetyt valuutat;
 • yksittäiset (ei asennettu) turvatyynyt;
 • yksittäiset akut;
 • vaaralliset ja syttyvät aineet (IATA:n vaatimusten mukaisesti);
 • kohteet, joissa on pornografista ja muuta loukkaavaa sisältöä;
 • rresepti- ja käsikauppalääkkeet Euroopan Unionin ulkopuolelta;
 • turvavyöt;
 • kuivajää;
 • itsestään täyttyvät pelastusliivit;
 • arvometallit;
 • moottorit, generaattorit ja vaihteistot tai muut polttoainetta sisältävät autonosat;
 • ihmiselimet, alkiot ja jäännökset, mukaan lukien tuhka;
 • kaikki tavarat, joiden kuljettaminen on lailla kiellettyä alkuperä-, kauttakulku- tai kohdemaassa (esim. norsunluutuotteet);
 • muut lähetykset, joiden lähettäminen Suomen tasavallan päätösten mukaisesti on kiellettyä Saksasta, Englannista, Puolasta, UKsta, Ranskasta, Italiasta, Latviasta, Liettuasta, Alankomaista, Tšekin tasavallasta, Portugalista ja Japanista, Suomen tasavallan lakien mukaisesti ja Saksan, Englannin, Puolan, Ranskan, Italian, Latvian, Liettuan, Alankomaiden, Tšekin ja Portugalin ja Japanin lakien mukaisesti.

2.5 Säännöksiin suostumalla Ostaja suostuu maksamaan Suomeen toimitetuista tuotteista. Ostokuitin tai laskun täytyy olla mukana paketissa. Jos Ostaja rikkoo säännöksiä vastaan, Ostajan täytyy hyvittää tappiot Myyjälle.

2.6 Näihin Säännöksiin suostumalla Ostaja hyväksyy, että jakamatta jääneet ja tunnistamattomat paketit hävitetään 3 kuukauden säilytysajan jälkeen.

2.7 Näihin Säännöksiin suostumalla Ostaja hyväksyy noutamaan paketit 30 kalenteripäivän kuluessa niiden saapumispäivästä, eli lähetyksen muuttuessa tilaan “Paketti jakelukeskuksessa (Suomessa)”. Jos paketteja ei ole noudettu 30 kalenteripäivän kuluessa, veloitetaan jokaisesta ylimääräisestä talletuskuukaudesta 20 euroa.

2.8 Henkilöllisyytensä vahvistamalla Ostaja suostuu vastaanottamaan tietoja sisältäviä sähköposteja paketin tilan muutoksista, tärkeistä muutoksista ja muista uutisista. Tiedot lähetetään Ostajalle ennen suoramarkkinointiviestien tilauksen lopettamista.

2.9 The Buyer must pay all costs (value of the parcel, sellers' delivery costs, etc.) related to the parcel before the parcel is delivered to UAB Pigu Perku Group warehouses in abroad. Parcels, which costs are unpaid or partially paid at the moment of delivery to a foreign warehouse, will not be accepted and the customer will not be able to submit claims for such parcels. All parcels must be paid before the delivery to UAB Pigu Perku Group foreign warehouses.

2.10 Jos lähetyksen mitat ovat poikkeavat, ota yhteyttä asiakaspalveluumme ennen toimitusta. Jos lähetyksen pituus on suurempi kuin 220 cm, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

3. Myyjän oikeudet ja velvollisuudet

3.1 Myyjä sitoutuu toimittamaan Ostajalle Saksassa, Espanjassa, Puolassa, Englannissa, Ranskassa, Italiassa, Liettuassa, Latviassa, Alankomaissa, Tšekin tasavallassa, Portugalissa ja Japanissa oleviin varastoihin saamansa tuotteet Suomeen, mikäli Ostaja ei ole rikkonut velvoitteitaan.

3.2 Myyjä takaa saamiensa Ostajan tietojen luottamuksellisuuden eikä saata niitä kolmansille osapuolille ilman Ostajan suostumusta, paitsi laissa säädetyistä syistä.

3.3 Myyjä ei ole vastuussa vaurioituneista vastaanotetuista tai ei-vastaanotetuista paketeista.

3.4 Jos paketin sisältö herättää epäilyksiä, pidätämme oikeuden tutkia paketit tai pakata ne uudelleen, mikäli niitä on runsaasti.

3.5 Jos paketti sisältää kiellettyjä esineitä, JSC Pigu perku group palauttaa paketin lähettäjälle tai takavarikoi sen lain määräämien toimintamenettelyjen mukaisesti.

3.6 JSC Pigu perku group ei ole vastuussa postilähetysten jakelun epäonnistumisesta, jos lähetykseen on merkitty väärä osoite ja vastaanottaja ei suostu vastaanottamaan postilähetystä.

3.7 JSC Pigu perku group ei ota vastaan paketteja unionin ulkopuolisista maista.

3.8 JSC Pigu perku group ei ota vastuuta tämän osion sisällön yhteydessä virheellisesti vastaanotetuista tuotteista. JSC Pigu perku -konsernilla on oikeus keskeyttää lähetys missä tahansa vaiheessa ja tarkistaa pakkauksen sisältö kirjoittamalla välitysraportti, jos se epäilee, että paketti sisältää kiellettyjä esineitä, jotka voivat vaarantaa ihmisten terveyttä tai muita paketteja ja joiden lähettäminen on kiellettyä muiden valtioiden alueella. Jos epäillään, että ostaja voi rikkoa Suomen tasavallan, Puolan tasavallan tai Yhdistyneen kuningaskunnan sekä Saksan liittotasavallan, Espanjan tasavallan, Ranskan tasavallan tai Italian tasavallan lakeja, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Alankomaiden, Japanin tai Tšekin tasavallan lakeja, JSC Pigu perku group voi kieltäytyä vastaanottamasta paketteja, ja siinä tapauksessa jos ne on vastaanotettu, palauttaa ne Myyjälle. JSC Pigu perku -konsernin tulee tällöin ryhtyä kaikkiin tarvittaviin turvatoimiin. Palvelun maksaja korvaa JSC Pigu perku group niistä aiheutuneet tappiot ja kulut riippumatta siitä, missä maassa ne ovat syntyneet.

3.9 Kun valitset toimituksen kumppanipalvelumme kautta (DPD, Posti), ostajan tai ostajan edustajan on lähetyksen toimituksen aikana tarkistettava lähetyspakkauksen kunto yhdessä kuljetusyrityksen edustajan kanssa. Jos tavarat hyväksytään kuriirilta ilman vaatimuksia, vaurioituneita tavaroita koskevia vaatimuksia ei oteta huomioon. 
Jos lähetyksen pakkaus on vaurioitunut, ostaja tai ostajan edustaja ei saa hyväksyä lähetystä. Tällöin kuljetusyrityksen edustaja yhdessä ostajan tai ostajan edustajan kanssa täyttää lähetyksestä tarkastusraportin, jossa ilmoitetaan havaitut ongelmat. Ilmoita rikkomuksista tai muista ristiriidoista viimeistään 24 tunnin kuluessa lähetyksen vastaanottopäivästä (siitä hetkestä lähtien, kun vahvistat lähetyksen vastaanottamisen allekirjoituksella). 
Kun ostaja tai ostajan edustaja on vastaanottanut lähetyksen ja kuitannut lähetyksen ilman erillistä ilmoitusta kuljetusyrityksen edustajan pyytämällä tavalla (sähköinen tai paperilla tehty allekirjoitus) toimituksen katsotaan olleen suoritettu asianmukaisesti ellei toisin osoiteta.

3.10 Kun valitset toimituksen yhteistyökumppaniemme (DPD/Posti) pakettiautomaattien kautta, sinun tulee tarkistaa lähetys itsepalvelupakettiautomaateista noudon yhteydessä. Jos huomaat lähetyksen vaurioituneen, ota välittömästi yhteyttä OstaEU:n asiakaspalveluun. Kun olet ottanut yhteyttä asiakaspalveluumme, saat kaikki tiedot, joita tarvitset reklamaation tekemiseen kuriiripalvelulle.

3.11 UAB Pigu Perku Groupin vastuu alkaa vasta siitä hetkestä, kun UAB Pigu Perku Groupin työntekijä on vastaanottanut lähetyksen Euroopassa sijaitsevaan varastoon. Mikäli lähetys on pakattu väärin ja/tai vaurioitunut kuljetuksen aikana virheellisen pakkauksen vuoksi, UAB Pigu Perku Group ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista vahingoista, vaikka lähetys olisi hyväksytty varastoon.

4. Oikea pakkaus

4.1 Pakettien tulee saapua varastoillemme asianmukaisesti pakattuna ja vahingoittumattomina (ilman virheitä), koska muuten Pigu Perku Group ei ota vastuuta kuljetuksen aikana vaurioituneista paketeista eikä korvaa syntyneitä menetyksiä.

4.2 Kaikilla paketeilla on oltava ulkopakkaukset, jotka on sovitettu pakkauksen sisällön erityispiirteisiin. Paketin asianmukainen pakkaaminen on sellainen, että tuotetta ei voi tavoittaa ja vahingoittaa pakkausta vahingoittamatta. Pakkauksen on suojattava sisältö siten, että se ei vahingoitu paineessa, kuljetuksessa muiden pakettien kanssa ja muussa käsittelyssä. Pakkauksen tulee myös varmistaa, ettei kuljetuksesta ole vaaraa ihmisille, muille paketeille, laitteille, kuljetukselle jne.

4.3 Jos lähetykset vastaanotetaan ilman pakkausta, laatikkoa tai väärin pakattuna, pakkaamisesta voidaan periä lisämaksu.

4.4 Pakettien pakkausvaatimukset

 • jäykkyys ja vakaus;
 • täyte;
 • tiiviys;
 • tiivistys.

Lisää aiheesta - OIKEA PAKKAUS.

4.5 Mikäli lähetys on pakattu väärin ja vaurioitunut kuljetuksen aikana virheellisen pakkauksen vuoksi, UAB Pigu Perku Group ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista vahingoista, vaikka lähetys olisi hyväksytty.

4.6 Vakuutus koskee vain asianmukaisesti pakattua lähetystä.

5. Maksujärjestelyt   

5.1 Kaikki maksut valitsemastasi maksutavasta riippuen suoritetaan JSC JSC Pigu perku group -konsernin tai valtuutetun kolmannen maksupalveluja tarjoavan osapuolen JSC Paysera LT: n tai Maksekeskus AS: n pankkitilille. 

6. Vakuutus 

6.1 Kaikki asiakkaidemme paketit kuuluvat automaattisesti ERGO Insurance SE Suomen tytäryhtiön vakuutuksen piiriin yleisen rahdinkuljettajan vastuun mukaisesti [tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen nojalla (Varsovan sopimus)]. Tämä standardinmukainen vakuutus on asiakkaalle ilmainen, mutta rahdinkuljettajan vastuun mukaisesti rahdinkuljettajan on korvattava 10 euroa 1 kilogrammaa kohti [tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen nojalla (Varsovan sopimus)]. 

Asiakas voi lisäksi vakuuttaa paketit käyttäen OstaEU:n palveluja.

6.1.1 Vakuutettu summa ei voi ylittää ostetun tuotteen varsinaista arvoa. Lähettäjä voidaan asettaa syytteeseen lähetyksen valheellisesta hinta-arviosta, tai lähetyksen hinnan vääristämisestä ylöspäin.

6.1.2 Jos paketti noudetaan noutopisteestä, on lähetys tarkistettava noutohetkellä. Muussa tapauksessa toimitusvakuutusta ei välttämättä sovelleta.

6.1.3 Vakuutus on voimassa jakelukeskukseen kuljetuksen aikana. Jos toimitus tapahtuu kuriirin tai noutopisteen kautta, toimituksen suorittavan kolmannen osapuolen on kannettava vakuutusvastuu.

6.2 OstaEU-vakuutus

6.2.1. OstaEU-palvelun kautta ostoksiaan tilaavien asiakkaiden on mahdollista hankkia vakuutus paketilleen onnettomuuksien varalta ja saada paketin sisältöä ja toimituskuluja vastaava summa takaisin paketin vaurioituessa tai hukkuessa: 

6.2.2 Vakuutuksen enimmäissumma (arvio) on 1000 euroa.

6.2.3 Kun teet tilauksen ja valitset paketille vakuutuksen sen arvon mukaan, paketin kokonaisarvo ei voi ylittää sen vakuutettua arvoa.

6.2.4 Vakuutettu summa ei voi ylittää ostetun tuotteen varsinaista arvoa. Lähettäjä voidaan asettaa syytteeseen lähetyksen valheellisesta hinta-arviosta, tai lähetyksen hinnan vääristämisestä ylöspäin.

6.2.5 Jos paketti noudetaan noutopisteestä, on lähetys tarkistettava noutohetkellä. Muussa tapauksessa toimitusvakuutusta ei välttämättä sovelleta.

6.2.6 Vakuutus on voimassa jakelukeskukseen kuljetuksen aikana. Jos toimitus tapahtuu kuriirin tai noutopisteen kautta, toimituksen suorittavan kolmannen osapuolen on kannettava vakuutusvastuu.

6.3 OstaEU:n vakuutus tai muu hankittu vakuutus ei korvaa seuraavissa olosuhteissa sattuneita kuluja tai tappioita:

6.3.1 Seuraamuksista johtuvat kulut (vakuutetun tapahtuman epäsuorasti aiheuttamat kulut, kuten käyttökatkokset)

6.3.2 Asiakkaan tai kolmannen osapuolen huolimattomuus (esimerkiksi huolimattomasti pakattu tuote)

6.3.3 Lähetys sisältää kiellettyjä tuotteita, jotka on määritelty OstaEU:n säännössä 2.4, huolimatta siitä, että OstaEU on toimittanut lähetyksen Suomeen.

7. Englannin tulli-ilmoitukset

7.1 Myyjä ei toimita yritysten tulli-ilmoituksia. Vain luonnollisten henkilöiden ilmoitukset toimitetaan.

7.2 Asiakkaan tulee ilmoittaa paketit Isosta-Britanniasta 24 tunnin kuluessa lähetyksen kirjaantumisesta järjestelmään.

7.3 Tavarat, joita myyjä ei voi kuljettaa valmisteveron tai erityisten kuljetustarpeiden takia, palautetaan myyjille ostajan kustannuksella. Hyväksymällä säännöt ostaja sitoutuu olemaan tilaamatta seuraavia tuotteita:

 • radioaktiivinen, räjähtävä, syövyttävä, myrkyllinen, syttyvä, ei kylmää kestävä, voimakkaasti hajuinen tai voiteleva;
 • tiiviit ja rikkoutuvat nestesäiliöt;
 • pilaantuvat elintarvikkeet ja muut tuotteet;
 • raha, joukkovelkakirjat, kolikot, jalometallit ja kivet, arvopaperit, antiikki, henkilökohtaiset asiakirjat;
 • elävät eläimet, linnut;
 • ei kunnolla pakattu teräviä ja leikkaavia esineitä, huumausaineita ja psykotrooppisia aineita;
 • räjähteet, aseet, ammukset ja niiden osat;
 • tupakka ja alkoholijuomat;
 • esineet, joissa on loukkaavia tai säädyttömiä kirjoituksia tai kuvia;
 • desinfiointinesteet ja muut vastaavat toimenpiteet;
 • vartalodeodorantit ja antiperspirantit;
 • hajuvedet ja sen tuotteet;
 • sisäilmanraikastimet tai -raikastimet;
 • muut tavarat, joiden lähettäminen Suomen tasavallan päätösten mukaisesti on kiellettyä ja vieminen Yhdistyneestä kuningaskunnasta lakien mukaisesti kiellettyä.

7.4 Jos ilmoitustiedot ovat virheellisiä ja tietojen oikeellisuudesta syntyy epäilys, lähetys voidaan tarkastaa milloin tahansa ja virheellisten tietojen ilmennettyä lähetyksen reitti voidaan keskeyttää samantien.

7.5 Kolmannen osapuolen ilmoitusasiakirjassa on oltava seuraavat tiedot:

 • lähettäjä/myyjätiedot;
 • lasku/ostopäivä;
 • lasku/ostotilausnumero;
 • kokonaissumma ja valuutta;
 • kokonaissumma kuljetuksesta ja tuotteista.

8. Tavaroiden ostopalvelu

8.1 UAB Pigu Perku group on välittäjänä tuotteen myyjän ja ostajan välillä, joten UAB Pigu Perku group ei ole tuotteen myyjä eikä vastuussa tuotteen onnistuneesta toimituksesta UAB Pigu Perku Groupin varastoon ulkomailla tai tuotteen laadusta. Eikä muihin kohtiin, jotka eivät liity UAB Pigu Perku groupin palveluihin. Ostajan ja myyjän välisissä ongelmissa UAB Pigu Perku group, saatuaan ostajalta ajoissa ilmoituksen ongelmista, voi tarjota vain viestintäapua. Tarvittaessa UAB Pigu Perku group voi lähettää kaikki tarvittavat maksuvahvistukset.

8.2 Ulkomaisissa verkkokaupoissa tuotteen myyjä ilmoittaa kunkin myytävän tuotteen ominaisuudet kunkin tuotteen kuvauksen vieressä. UAB Pigu Perku group ei vastaa siitä, että ulkomaisten verkkokauppojen tuotteet eivät välttämättä vastaa todellista kokoa, muotoa, väriä tai muita ominaisuuksia.

8.3 Ulkomaisten verkkokauppojen myyjät antavat oman maansa lakien mukaisesti ostettujen tavaroiden laadusta tietyn tyyppisille tavaroille tietyn ajan voimassa olevan takuun, jonka määräaika ja muut ehdot on määritelty tavaran kuvauksissa.

8.3.1 Tarkemmat tiedot tuotteiden takuuehdoista löytyvät ulkomaisten verkkokauppojen kuvauksista.

8.4 UAB Pigu Perku Group on pohjimmiltaan välittäjä (ALV-lain (#)), joten se voi laskuttaa vain välityspalveluista (ALV-lain (#) §) mukaan. Voit lukea lisää Verohallinnon sivuilta.

8.5 UAB Pigu Perku group voi laskuttaa vain välityssumman, UAB Pigu Perku groupista maksamasi summan ja alkuperäisen tuotteen välisen erotuksen toimituksesta UAB Pigu Perku Groupin ulkomaille sijaitseviin varastoihin. UAB Pigu Perku group ei laskuta ostamistasi tuotteista, sillä se ei myy niitä vaan ainoastaan välittää tavaran ulkomaisista verkkokaupoista. UAB Pigu Perku group voi asiakkaan pyynnöstä pyytää myyjältä laskun asiakkaan ilmoittamilla tiedoilla sekä muita tavaran ostoon liittyviä asiakirjoja.

8.6 Tavaranostopalvelun hinta riippuu tavaran arvosta (jos myyjän toimitus OstaEu-varastoon ei ole ilmainen, se lisätään tavaran hintaan).

9. Tavaroiden palautus 

9.1 Ostopalvelun kautta ostetut tuotteet.

9.1.1 Ostopalvelun kautta ostettuja tuotteita ei voi maasta riippumatta palauttaa Myyjälle.

9.1.2 Mikäli toimitettu tuote on vaurioitunut, ei vastannut kuvausta tms. tuotteen myyjän virheen (esim. virheellisen pakkauksen) takia ja vaikka myyjä sitoutuu korvaamaan syntyneet vahingot, ostopalvelusta perittävää maksua ei palauteta OstaEU-toimituspalvelun toimesta.

10. 

Pakkauksen yhden sivun enimmäispituus PostNordin lähetysten kautta toimitettaessa on 3 m. Jos pakkauksen toisen sivun pituus on yli 3 m, voidaan kuljetuksesta periä lisämaksu. Ota yhteyttä OstaEU-asiakaspalveluun ennen kuin tilaat yli 3m pitkän lähetyksen.

11. Maksujen palautus

11.1 OstaEU-tuotteiden ostopalvelumaksun palautusehdot.

11.1.1 Mikäli ostaminen ei ole mahdollista JSC Pigu Perku Groupista johtuvan syyn takia, ostajalle palautetaan 100% ostomaksusta.

11.1.2 Jos ostaminen ei ole mahdollista ulkomaisesta verkkokaupasta johtuvan syyn takia:

 • ulkomainen verkkokauppa peruuttaa tilauksen välittömästi (1 tunnin sisällä), ostajalle palautetaan 100 % ostomaksusta.
 • ulkomainen verkkokauppa peruuttaa tilauksen 1-2 päivän sisällä, ostajalle palautetaan 50 % ostomaksusta.
 • ulkomainen verkkokauppa peruuttaa tilauksen yli 2 päivän kuluttua, ostomaksua ei palauteta.

11.1.3 Jos osto peruuntuu Ostajasta johtuvan syyn takia:

 • Ostaja peruuttaa tilauksen 1-2 päivän kuluessa, 50% ostomaksusta palautetaan Ostajalle.
 • Ostaja peruuttaa tilauksen yli 2 päivän kuluttua, ostomaksua ei palauteta.

11.2 Mikäli Tavaroiden ostopalvelua ei voida suorittaa, Ostajan tavarasta maksamat rahat palautetaan 7 arkipäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos ostopalvelumaksu palautetaan, palautus suoritetaan 7 arkipäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

12. Asiakkaiden reklamaatiot

Asiakkaiden reklamaatiot käsitellään 30 kalenteripäivän kuluessa.

13. Tietosuojaseloste